Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie

February 23 2017

9129 c4af 500
Reposted fromsowaaa sowaaa

June 25 2015

A ja mówię - pani Jadziu, bardzo proszę, niech pani nie umiera z miłości. Przecież ja i tak nie potrafię tego opisać. 
— H. Krall
Reposted fromulotnosc ulotnosc

June 04 2015


Reposted fromfatique fatique

daughterofchaos:

Schleissheim Palace in Munich, Germany

Photos by Allie_Caulfield on Flickr

Reposted fromfatique fatique
7025 b8a7 500
Reposted fromfatique fatique
6784 eead

c0ssette:

“Reverie”, detail 1891. Charles Chaplin

Reposted fromfatique fatique
6840 dad4
Reposted fromfatique fatique

May 29 2015

9215 a9f2
Reposted fromfantom fantom

May 27 2015

0164 ba66
Reposted fromszszsz szszsz

May 26 2015

rainy
Reposted fromgosialap gosialap

April 13 2015

1545 b5c8 500
Reposted bydancingwithaghostdeedeeconspiretesknotyenfermosmentalessensationsilentsoulcrystallineeyesnayantarakerosinelili1234newlifeloadingnewlifeloadingAllyChangingWorld

April 11 2015

2704 6ade 500
Budapest
Reposted fromlady-mademoiselle lady-mademoiselle

April 06 2015

Na dnie każdej miłości czai się nienawiść.
— "Sztuka kochania" Michalina Wisłocka
Reposted fromszszsz szszsz
0767 d835
Reposted fromhalucine halucine viaredlips redlips
2073 afe3
“Mother Holly” by Barbara C. Freeman
Reposted fromhalucine halucine

March 31 2015

0436 c1f2
Reposted fromhalucine halucine

March 26 2015

March 18 2015

4410 0526
Enchanting Lily Cole by Miles Aldridge
Reposted fromhalucine halucine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl