Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

Reposted fromdojenka dojenka

June 25 2018

Nikt nas nie widział, — chyba te ćmy,
Co puszyścieją w przelocie.
I tak nam słodko, że tylko — my
Wiemy o naszej pieszczocie.
— Leśmian "Tajemnica", 1936
Reposted fromdojenka dojenka

February 06 2018

3302 d333
Reposted fromthebelljar thebelljar
0041 156f
Reposted fromthebelljar thebelljar

January 03 2018

4067 b5ae
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamysoulfortake mysoulfortake

January 02 2018

9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie

November 30 2017

Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie

November 29 2017

9560 2dbb
Reposted fromverronique verronique

November 02 2017

7425 c429 500
Reposted fromdojenka dojenka
7509 3aa2 500
trzymam się
Reposted fromdojenka dojenka

October 29 2017

Reposted fromdojenka dojenka

October 04 2017

– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie

March 21 2017

Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie

February 23 2017

9129 c4af 500
Reposted fromsowaaa sowaaa

June 25 2015

A ja mówię - pani Jadziu, bardzo proszę, niech pani nie umiera z miłości. Przecież ja i tak nie potrafię tego opisać. 
— H. Krall
Reposted fromulotnosc ulotnosc

June 04 2015


Reposted fromfatique fatique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl